Wydarzenia

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk
Ogłoszenie o pisemnym przetargu w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawk-e Sp. z o.o.

JSW Innowacje S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2022 r. został ogłoszony pisemny przetarg w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawke Sp. z o.o. pn.:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 14 ust. 6 – 13 Statutu JSW Innowacje S.A., ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa…

Pracownicy JSW Innowacje i Hawk-e #solidarnizukraina

Pracownicy Spółki JSW Innowacje S.A. wraz z Pracownikami Spółki Hawk-e włączyli się w akcję niesienia pomocy Ukraińcom walczącym z rosyjskim najeźdźcą. W wyniku przeprowadzonej zbiórki na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy zakupiliśmy środki spożywcze,…

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt pn. „Znaczenie surowców krytycznych w gospodarce krajów V4 "

Zaproszenie na konferencję podsumowującą 30.11.2021

Zaproszenie na webinarium eksperckie w ramach Szkoły Innowacji JSW

JSW Innowacje S.A. wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą zaprasza w dniu 20 kwietnia br. o godz. 15:00 na wykład online prowadzony przez dr inż. Bartosza Mertasa – kierownika Zakładu Technologii Koksowniczych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w…

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Hawk-e Sp. z o.o.

Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników Hawk-e Sp. z o.o. wszczął postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Hawk-e Sp. z o.o. I kadencji.

JSWI wspiera młodzież

Trudne czasy wymagają pomysłowych rozwiązań. Uczniom Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z pomocą przyszła spółka JSW Innowacje.

Zaproszenie na II warsztat pn. „Identyfikacja surowców krytycznych dla krajów V4"

Zaproszenie na 2 warsztat 08.03.2021

Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy JSW Innowacje S.A. i Jastrzębską Spółką Węglową S.A. a Alumast SA.

Zarząd JSW Innowacje S.A. informuje, iż 17 lutego zostało zawarte porozumienie o współpracy JSW S.A. i JSW Innowacje z Alumast SA

SENSE VR - rusza nowy projekt w JSW Innowacje

W dniu 02.12.2020 spółka JSW Innowacje S.A. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR)”.…