Wydarzenia

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk
JSW Nowe Projekty jednym z laureatów nagrody DEFENDER

W dniach 5-8 września 2023 roku podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO przedstawiciele Zespołów Projektowych IV i V zaprezentowali „Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia…

Zespół Projektowy V JSW Nowe Projekty S.A. zakończył prace nad symulatorem VR dla ArcelorMittal Poland S.A.

Nasz zespół wykonał symulator szkoleniowy pod nazwą „Wymiana uszkodzonej rolki na urządzeniu do parowania grodzic”. Celem symulatora jest poprawa bezpieczeństwa pracowników ArcelorMittal Poland S.A. poprzez prowadzenie interaktywnego szkolenia w…

Informacja o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie badania due-diligence w zakresie formalnoprawnym, technicznym oraz ekonomicznym Spółek posiadających tytuł prawny do projektów instalacji fotowoltaicznych”

JSW Nowe Projekty S.A. informuje, że 26.07.2023 r. zostało opublikowane postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie badania due-diligence w zakresie formalnoprawnym, technicznym oraz ekonomicznym Spółek posiadających tytuł prawny do…

Informacja o sprzedaży składników majątku trwałego Spółki JSW Nowe Projekty S.A.

JSW Nowe Projekty S.A. informuje, że 11.07.2023 r. została opublikowana Informacja o sprzedaży składników majątku trwałego Spółki JSW Nowe Projekty S.A.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu "Sprzedaż składników majątku trwałego Spółki JSW Nowe Projekty S.A."

JSW Nowe Projekty S.A. informuje, że 11.07.2023 r. został ogłoszony przetarg pisemny w sprawie Sprzedaży składników majątku trwałego Spółki JSW Nowe Projekty S.A.

Informacja na temat połączenia JSW Nowe Projekty S.A. z siedzibą w Katowicach z Hawk-e Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

JSW Nowe Projekty S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o dokonaniu połączenia spółek JSW Nowe Projekty Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-282), ul. Ignacego Paderewskiego 41, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego…

Ogłoszenie o pisemnym przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41

JSW Nowe Projekty S.A. informuje, że 31.10.2022 roku został ogłoszony przetarg pisemny w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 pn.:

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 2(1) k.s.h.)

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 2(1) k.s.h.)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawk-e Sp. z o.o.

JSW Innowacje S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2022 r. został ogłoszony pisemny przetarg w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawke Sp. z o.o. pn.:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 14 ust. 6 – 13 Statutu JSW Innowacje S.A., ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa…