Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Zespół Projektowy V JSW Nowe Projekty S.A. zakończył prace nad symulatorem VR dla ArcelorMittal Poland S.A.

Nasz zespół wykonał symulator szkoleniowy pod nazwą „Wymiana uszkodzonej rolki na urządzeniu do parowania grodzic”. Celem symulatora jest poprawa bezpieczeństwa pracowników ArcelorMittal Poland S.A. poprzez prowadzenie interaktywnego szkolenia w zakresie bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków.

 

W ramach projektu została odwzorowania hala znajdująca się na terenie AMP w Dąbrowie Górniczej. Trójwymiarowe modele hali i jej wyposażenia wykonaliśmy w oparciu o skan laserowy, materiał foto – video oraz dokumentację techniczno ruchową urządzenia do parowania grodzic. Na powstałym modelu hali zaimplementowany został scenariusz szkoleniowy, który umożliwia realizację zadania osobom szkolonym, w taki sposób, jakby miały wykonać je w rzeczywistości. Scenariusz nie jest liniowy, dzięki czemu to użytkownik decyduje w jakiej kolejności wykonywane są czynności należące do jego obowiązków. Celem aplikacji jest szkolenie jak i również weryfikacja wiedzy pracowników. Po zakończeniu scenariusza aplikacja automatycznie generuje raport zawierający informacje o poprawności realizacji zadań przez osobę szkoloną.

Symulator VR powstał w oparciu o zestaw gogli HTC Vive Pro 2 Full Kit.

Inne aktualności

Więcej aktualności