DensiCoal

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Tytuł projektu:     „Technologia wytwarzania zagęszczonego komponentu mieszanek dla zasypowego systemu obsadzania komór koksowniczych z wykorzystaniem drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW)”  (DensiCoal)

Działanie:              1.2. „Sektorowe programy B+R”

Cel projektu: Głównym celem jest opracowanie technologii wytwarzania komponentu wsadów koksowniczych poprzez zagęszczanie mieszanek węglowych zawierających frakcje drobnoziarniste (DFW). Opracowane zostaną założenia do projektu pilotowej instalacji realizującej technologię DensiCoal. Zgodnie z nimi zostanie zaprojektowana i zbudowana instalacja pilotowa o wydajności 5 Mg/h. Przewiduje się wdrożenie technologii w Koksowni Przyjaźń. Wdrożenie powinno skutkować zwiększeniem wydajności baterii koksowniczych, rozszerzeniem bazy surowcowej dla produkcji koksu metalurgicznego, wzrostem efektywności wykorzystania w koksownictwie urobku w postaci DFW i jednocześnie zmniejszeniem ilości DFW deponowanych w środowisku.

Podmiot realizujący projekt: Konsorcjum Przemysłowe w składzie:

·         JSW Innowacje S.A.

·         JSW Koks S.A.

·         Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Wartość projektu:                                8 222 015,00 zł, w tym budżet JSW Innowacje S.A.:             6 470 831,25 zł

Wartość dofinansowania:  3 873 681,63 zł, w tym dotacja dla JSW Innowacje S.A.:      3 127 159,06 zł

Termin realizacji projektu:  2018 – 2021

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego