STRAMED

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

JSW Nowe Projekty S.A., jako następca prawny spółki HAWK-E Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie systemu transportu materiałów medycznych do Ośrodków Transplantologii, z wykorzystaniem środowiska ICT oraz bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca”.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu wraz z procedurami, pozwalającego na implementację usługi przewozu materiałów medycznych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Zaplanowane prace B+R pozwoliły na opracowanie systemu transportu materiałów medycznych do Ośrodków Transplantologii, z wykorzystaniem środowiska ICT oraz bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Zakres prac zakładał:
1) opracowanie procedur lotniczych umożliwiających uzyskanie statusu stałej zgody na tego typu przeloty oraz narzędzi
(cyfrowych) zapewniających skuteczną dekonfliktację misji i przelotu z innymi uczestnikami przestrzeni powietrznej;
2) opracowanie funkcjonalności wspierających całokształt spraw związanych z organizacją misji i przelotów w dziedzinie
procedur lotniczych oraz działań zarządczych procesem uruchomienia, realizacji i rozliczenia transportu z wykorzystaniem
SBSP;
3) opracowanie rozwiązań dedykowanych monitoringowi przelotu SBSP w zakresie rozpoznawania drona w związku
z możliwymi zakłóceniami w jego identyfikacji z różnych źródeł danych o ruchu SBSP w przestrzeni powietrznej;
4) opracowanie wymagań w zakresie integracji procedur transplantologicznych i procedur transportu obowiązujących
w służbie zdrowia z procedurami dedykowanymi dla przyszłego operatora systemu transportu jako warunku do jego
optymalnego funkcjonowania.


W efekcie projektu powstałą aplikacja webowa składająca się z dwóch modułów.
Pierwszy moduł służy do do planowania i realizacji lotów medycznych, drugi dla pilotów - wspierający realizację lotów.
Aplikacja zostła przetestowana w ramach procedur normalnych, awaryjnych oraz lotów własnych
i obcych SBSP, w środowisku symulującym warunki rzeczywiste.

Software może zostać zaimplementowany do dowolnego transportu przy użyciu BSP.

Wartość projektu: 4 793 730,96 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 147 730,31 PLN

Raport zintegrowany STRAMED