STRAMED

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

JSW Nowe Projekty S.A., jako następca prawny spółki HAWK-E Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie systemu transportu materiałów medycznych do Ośrodków Transplantologii, z wykorzystaniem środowiska ICT oraz bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca”.

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu wraz z procedurami, pozwalającego na implementację usługi przewozu materiałów medycznych
z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 147 730,31 PLN