ZOP-BSP

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

ZOP-BSP

Tytuł projektu: Detekcja, klasyfikacja i śledzenie okrętu podwodnego przy użyciu roju bezzałogowych statków powietrznych przenoszonych przez platformę nawodną

 

Działanie: „SZAFIR” - konkurs nr 4/SZAFIR/2021.

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest opracowanie roju Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) zdolnych do detekcji, klasyfikacji i śledzenia Okrętu Podwodnego (OP).

Oczekuje się, iż na VI Poziomie Gotowości Technologicznej (PGT) BSP będą wyposażone w hydrofony do detekcji pola hydroakustycznego potencjalnego OP. Na kolejnych etapach rozwoju BSP będą mogły być wyposażone w inne sensory, np. do detekcji pola magnetycznego, itp. Każdy BSP będzie w stanie startować i lądować na/z pokładu jednostki nawodnej lub z powierzchni wody. Opracowany system będzie sterowany automatycznie a nadzorowany przez Operatora z jednostki nawodnej.

JSW Nowe Projekty jest odpowiedzialne za opracowanie Bezzałogowych Statków Powietrznych wyposażonych we wciągarkę z hydrofonem oraz lądowisko dla BSP wyposażone w stację naziemną.

Projekt powstaje we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Wojskową Akademią Techniczną.

 

Podmiot realizujący projekt:       JSW Nowe Projekty S.A.

Konsorcjum projektowe:

  1. Akademia Marynarki Wojennej – lider
  2. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  3. Wojskowa Akademia Techniczna
  4. JSW Nowe Projekty S.A.

Wartość projektu:                   11 860 373 zł

Wartość dofinansowania:        11 702 86 zł

Termin realizacji projektu:      2023 - 2025

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”