Akcjonariusze

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego i do celów energetycznych oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i Indiach. Grupa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 50 procent produkowanego przez grupę węgla koksowego, dzięki czemu finalnie oferuje produkt bardziej przetworzony i o większej wartości.

W kapitale zakładowym Spółki JSW Nowe Projekty S.A. JSW S.A. posiada 67,55%, a JSW KOKS S.A. 32,45% akcji.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 6 lipca 2011 roku debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

JSW SA prowadzi swoją działalność na Górnym Śląsku. W jej skład wchodzą obecnie cztery kopalnie węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych, oraz Zakład Wsparcia Produkcji. Do ważniejszych spółek powiązanych kapitałowo z JSW SA należą: JSW KOKS SA, JSW Innowacje SA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., Advicom sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA.

W 2016 r. kopalnie JSW SA wyprodukowały 16,8 mln ton węgla, w tym 11,6 mln ton koksowego oraz 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. W 2016 roku koksownie wchodzące w skład grupy kapitałowej JSW SA wyprodukowały 4,1 mln ton koksu.

Kopalnie JSW SA posiadają łącznie ok. 6,2 mld ton zasobów bilansowych węgla, w tym ok. 0,993 mld ton zasobów operatywnych węgla. Grupa zamierza powiększać bazę zasobów operatywnych, co umożliwi utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach przez okres następnych kilkudziesięciu lat.

Grupa kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2016 roku zatrudniała łącznie około 27,4  tys. osób, w tym około 21,2 tys. w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.

JSW KOKS S.A. 

JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu powstała w dniu 2 stycznia 2014 r. w wyniku połączenia Koksowni Przyjaźń S.A. i Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja koksu oraz węglopochodnych powstających w procesie koksowania (smoła, benzol, siarka, gaz koksowniczy).

JSW KOKS S.A. tworzą dotychczasowe koksownie byłego KK „Zabrze” S.A. (Koksownia Dębieńsko, Koksownia Radlin, Koksownia Jadwiga) oraz Koksownia Przyjaźń. Spółka jest największym odbiorcą węgla koksowego z kopalń JSW S.A.