Oferta Usług

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

JSW Nowe Projekty prowadzi działalność badawczo-rozwojową na potrzeby GK JSW w tym działalność pozwalającą na zwiększenie bezpieczeństwa oraz efektywności pracy. W strukturze Spółki funkcjonują m.in. dwa zespoły projektowe – Zespół IV działający w obszarze Systemów Autonomicznych oraz Zespół V działający w obszarze Symulatorów i Wirtualnej Rzeczywistości, których głównym celem jest osiągnięcie zdolności do wytwarzania zaawansowanych technicznie systemów oraz ich komercjalizacja. 

Dla zespołu realizującego projekty z obszaru Systemów Autonomicznych wiodącym kierunkiem działalności badawczo-rozwojowej są bezzałogowe statki powietrzne oraz robotyczne platformy lądowe, które będą służyć automatyzacji wybranych procesów, odbywających się cyklicznie w ramach prac poszczególnych jednostek organizacyjnych GK JSW.

W ramach prac zespołu realizującego projekty z obszaru Symulatorów i Wirtualnej rzeczywistości nacisk położony jest na opracowanie wirtualnego środowiska, w którym będzie możliwe przeprowadzenie w tym samym czasie ćwiczeń w zespole wieloosobowym w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności szkoleń i podniesienia bezpieczeństwa pracy w kopalniach.

Na potrzeby realizacji działalności badawczo–rozwojowej do powyższych zespołów zostały zatrudnione osoby, które tworzą wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną i naukowo-badawczą. Laboratorium, w którym pracują zostało wyposażone w nowoczesne urządzenia, maszyny oraz narzędzia. Zasoby zespołów projektowych oprócz podstawowej działalności pozwalają również na komercyjne świadczenie usług oraz realizację zleceń w zakresie:

  • Projektowanie, prototypowanie i wytwarzanie zaawansowanych rozwiązań technicznych
  • Projektowanie i wykonywanie trójwymiarowych modeli graficznych
  • Wykonywanie pomiarów, zdjęć oraz filmów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
  • Przykłady zrealizowanych usług