System Zarządzania

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

W dniu 15 lutego 2018 roku JSW Innowacje S.A. (obecnie JSW Nowe Projekty S.A.) uzyskała prawa do stosowania certyfikatu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikacji:

Działalność o charakterze badawczo-rozwojowym w grupie kapitałowej JSW.

Produkcja i sprzedaż paliw stałych.