SENSE VR

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

SENSE VR to projekt, którego celem jest opracowanie metody szkoleń górników opartej na wykorzystaniu adaptacyjnego środowiska sieciowego VR. Adaptacyjność polega na możliwości dostosowania sposobów przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności do poziomu kompetencji cyfrowych osoby szkolonej. Środowisko sieciowe umożliwia jednoczesne szkolenie w ramach jednego scenariusza do pięciu współpracujących ze sobą osób będących fizycznie w innych lokalizacjach.