EKomPell

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego”  (EKomPell)

Działanie:        4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie:  4.1.2. Regionalne agendy naukowo – badawcze

 

Cel projektu: Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznego pelletu (EKomPell) dla ogrzewnictwa indywidualnego na bazie drobnoziarnistych sortymentów węgla kamiennego, które – zgodnie z obowiązującymi i przewidywanymi regulacjami prawnymi – są lub będą wykluczone z rynku paliw w postaci nieprzetworzonej.

Podmiot realizujący projekt: Konsorcjum Naukowo – Przemysłowe w składzie:

 ◊ Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu – Lider,

 ◊ JSW Innowacje S.A.

Wartość projektu:                    3 520 248,71 zł, w tym budżet JSW Innowacje S.A.:      1 244 204,00 zł

Wartość dofinansowania:        2 773 726,31 zł, w tym dotacja dla JSW Innowacje S.A.:               497 681,60 zł

Termin realizacji projektu:      2018 – 2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego” (EKomPell)