Znaczenie surowców w gospodarce krajów V4

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego

Celem projektu jest identyfikacja surowców krytycznych dla poszczególnych gospodarek i porównanie ich w Grupie V4. Ważnym jest identyfikacja i usystematyzowanie istotnych surowców krytycznych w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw na przyszłość. Polska jest krajem bogatym w surowce, jednakże posiada ograniczoną liczbę ich źródeł pochodzenia oraz dostaw. Co więcej, wspomniane materiały będą niezbędne dla rozwoju nowych technologii w najbliższych 10 latach. W krajach Unie Europejskiej JSW S.A. jest największym producentem koksu, który jest jednym z 27 surowców krytycznych w Unii Europejskiej. Pozostałe kraje nalężące do grupy krajów V4 posiadają inne surowce, które mają duże znaczenie dla gospodarki europejskiej. Podczas spotkań, partnerzy zademonstrują ich działalności i doświadczenie w identyfikacji surowców krytycznych. W  trakcie ostatniego warsztatu, eksperci, naukowcu i przedstawiciele biznesowi z krajów V4 sformułują wspólny wniosek dotyczący wspomnianych zagadnień. Podsumowaniem tej międzynarodowej współpracy będzie publikacja raportu dobrych praktyk stanowiącego białą księgę w obszarze surowców krytycznych. Przygotowany materiał będzie prezentowany na międzynarodowej konferencji podsumowującej podjętą inicjatywę w Polsce. Warto dodać, że wspólnie rozwinięte wnioski w obszarze badań i technologii będą możliwe do wykorzystania na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo, wspólna realizacja projektu wzmocni  wpływ projektów na ich beneficjentów, czyli społeczność lokalną, przedsiębiorców i ośrodki akademickie z krajów V4.

Wspólna realizacja projektu będzie krokiem do wzmocnienia regionalnych relacji transgranicznej współpracy pomiędzy krajami V4, wdrażającymi innowacje w zakresie surowców a także polityki gospodarki o obiegu zamkniętym. Usprawnienie takiego zarządzania jest nadal wyzwaniem dla wielu krajów, jednakże wnosi wkład nie tylko w ograniczenie wpływu na środowisko, ale również zapewnia bezpieczeństwo surowców i dostaw energii. Inicjatywy podnoszące świadomość w połączeniu z transgranicznym obszarem zarządzania, innowacjami i możliwościami tworzenia sieci mają potencjał do budowy konsorcjum i współpracy z uczelniami technicznymi i przedsiębiorstwami w regionie.

Harmonogram

07/12/2020 warsztat nr.1 warsztat wprowadzający i aktualny stan wiedzy o surowcach krytycznych w krajach V4, Gliwice

Program-Agenda

08/03/2021 warsztat nr. 2 identyfikacja surowców krytycznych dla krajów V4, Brno

30/06/2021 warsztat nr. 3 dostawa surowców krytycznych w krajach V4, Bratysława

02/11/2021 warsztat nr 4 plan działania w odzyskiwaniu i dostaw surowców krytycznych w krajach V4, Miszkolc

30/11/2021 Konferencja podsumowująca ważność surowców krytycznych w gospodarce krajów V4, Katowice

Kontakt:

JSW Innowacje S.A.

Ul. Paderewskiego 41

40–282 Katowice

E-mail: [email protected]

Politechnika Śląska

Ul. Akademicka 2A

44-100 Gliwice

E-mail: [email protected]

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/RG3/Strony/VisegradFund2020.aspx

Uniwersytet Masaryka

Żerotinovo nam. 617/9,

 Brno, 601 77

E-mail: [email protected]

https://www.muni.cz/en

Instytut Nauk o Ziemi Słowackiej Akademii Nauk

Dubravska cesta 9,

Bratislava, 840 05

E-mail: [email protected]

http://www.geo.sav.sk/en/

Unwersytet w Miszkolcu

Liszt Ferenc utca 16/A

Miskolc-Egyetemvaros, H-3515

E-mail: [email protected]
http://www.uni-miskolc.hu/en

Polskie Towarzystwo Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Ul. M. Strzody 7

Gliwice 44-100

E-mail: [email protected]


https://psce.com.pl/?lang=en