SENSE VR

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR)” 

https://www.jswnoweprojekty.pl/sensevr/

Działanie:       1.1.1 „Szybka ścieżka”

Cel projektu: GCelem projektu SENSE VR jest opracowanie metody szkoleń dla górników opartej na wykorzystaniu adaptacyjnego środowiska sieciowego VR. Główna innowacja w projekcie – adaptacyjność środowiska VR – będzie polegać na możliwości dostosowania sposobów przekazywania wiedzy

i ćwiczenia umiejętności do poziomu kompetencji osoby szkolonej. Wdrożenie metody doprowadzi do zwiększenia skuteczności szkoleń i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach.

Projekt jest realizowany w Konsorcjum, składającym się z: JSW Innowacje S.A. (Lider), JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Do zadań Głównego Instytutu Górnictwa należy analiza raportów z wypadków górniczych, a następnie wyodrębnienie kluczowych sytuacji, dla których opracowane zostaną scenariusze szkoleniowe. JSW Innowacje to główny wykonawca części programistycznej. Opracuje środowisko wirtualnej rzeczywistości, w którym będzie mogło kooperować, realizować zadania i odczuwać ich skutki aż do pięciu osób jednocześnie. JSW Szkolenie i Górnictwo będzie odpowiedzialne za dydaktyczne aspekty środowiska szkoleniowego oraz badania kolejnych wersji oprogramowania szkoleniowego na grupach roboczych.

Rezultatem projektu będą: w obszarze technologicznym – demonstrator środowiska VR z oprzyrządowaniem na VIII poziomie gotowości technologicznej, wytworzony na bazie opracowanych metod składowych, a w obszarze komercyjnym – wdrożenie do własnej działalności JSW SIG zoptymalizowanego procesu szkoleń dla górników.

Podmiot realizujący projekt:       JSW Innowacje S.A.

  • JSW Innowacje S.A. (Lider),
  • JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.,
  • Główny Instytut Górnictwa

 

Wartość projektu:                   3 239 990,72 zł  

Wartość dofinansowania:        2 321 979 ,71 zł 

Termin realizacji projektu:      2020 – 2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego