Kontakt

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk
  Numer telefonu  E-mail  
Prezes Zarządu (DN) +48 32 357 09 00  [email protected]  
Pion Finansowy +48 32 357 09 49  [email protected]  
Pion Wsparcia +48 32 357 09 73  [email protected]  
Pion Projektowy +48 32 357 09 85  [email protected]  
Zespół Projektowy IV i V +48 22 280 90 08  [email protected]  
Koordynator Ochrony Danych Osobowych +48 32 357 09 77  [email protected]
   
NIP UE PL: 954-10-26-027, REGON: 272929765, KRS: 0000116114, BDO: 000023517
FAX  +48 32 357 09 08
Siedziba Główna - ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
Zespoły Projektowe IV i V - al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa