Wydarzenia

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk
Projekty Grupy JSW zauważone przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało po raz 18. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To największy w Polsce przegląd odpowiedzialnych aktywności biznesu, z rekordową liczbą inicjatyw. W tegorocznej edycji raportu eksperci…

Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy dla JSW Innowacje S.A.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Projekt NowyLevel.pl jako innowacyjna platforma do komercjalizacji inicjatyw w górnictwie i koksownictwie

W dniu 5 marca br. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się spotkanie ze studentami Wydziału, w trakcie którego kierownik projektu przedstawił szeroką gamę funkcjonalności platformy internetowej…

Komunikat prasowy

Rada Nadzorcza Spółki JSW Innowacje SA na posiedzeniu 21 lutego br. przyjęła rezygnację Pana Jarosława Mrozka z funkcji Prezesa Zarządu. Z funkcji wiceprezesów Zarządu Rada odwołała również Panią Agnieszkę Hankus-Kubicę i Pana Jacka Srokowskiego.

JSW Innowacje – inspiracją młodzieży podsumowanie I edycji projektu

JSW Innowacje – inspiracją młodzieży. Ten tytuł doskonale opisuje cele, jakie spełnił projekt edukacyjny przygotowany dla uczniów średniej szkoły technicznej.

Wizyta studyjna Klub Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zakładzie VARMO w Suszcu

Klub Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zrzeszający studentów śląskich uczelni w dniu 5 grudnia 2019 r. miał okazję odwiedzić Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych w Suszcu będący nowoczesną jednostką produkcyjną, o wysokim…

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Życzenia z okazji Barbórki

Życzenia z okazji Barbórki

Prezentacja projektu Samodzielna Obudowa Kotwowa (SOK) dla studentów na Akademii Górniczo – Hutniczej

W dniu 19 listopada br. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się spotkanie ze studentami Wydziału, w trakcie którego Wiceprezes JSW Innowacje Jacek Srokowski opowiedział grupie o inicjatywach…