Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Prezentacja prototypu w ramach AutoInvent

Opracowanie automatycznego bezzałogowego systemu latającego to główny cel projektu AutoInvent. 8 października w Warszawie podsumowano pierwszy etap projektu realizowanego przez Zakład Technologii Przełomowych JSW Innowacje i zaprezentowano prototyp systemu.

Głównym celem projektu AutoInvent jest opracowanie automatycznego, multisensorowego bezzałogowego systemu latającego. Najważniejszym zadaniem systemu jest zautomatyzowanie procesu cyklicznych pomiarów inwentaryzacyjnych składowisk mineralnych. By zapewnić wysoką dokładność pomiarów wykorzystano skanowanie laserowe 3D i fotogrametrię z niskiego pułapu. Poprawę precyzji pozycjonowania zapewnia nawigacja satelitarna GNSS wspomagana poprawkami sieciowymi RTK oraz laserowe pomiary tachimetryczne. Zastosowanie nieinwazyjnych metod pomiarowych pozwala na poprawę bezpieczeństwa pracowników poprzez zminimalizowanie konieczności przebywania mierniczych na zwałowiskach. Automatyzacja pomiarów pozwoli też na znaczne skrócenie czasu uzyskania wyników. – Efektem projektu będą usługi pomiarowe świadczone z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów wykonywania inwentaryzacji surowców na składowiskach – mówi Jacek Srokowski, prezes zarządu JSW Innowacje, który uczestniczył w spotkaniu.

 

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli wszystkich spółek oraz kopalń wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW SA. Podczas spotkania Bartosz Brzozowski, dyrektor Zakładu Technologii Przełomowych pełniący jednocześnie funkcję kierownika projektu AutoInvent, zaprezentował działania Pionu w zakresie  systemów autonomicznych jak również symulatorów i wirtualnej rzeczywistości. W dalszej części zaprezentował komponenty systemu AutoInvent oraz omówił zrealizowane już prace badawczo-rozwojowe. Najważniejszym punktem czwartkowego spotkania była demonstracja funkcjonalności systemu AutoInvent w warunkach zbliżonych do rzeczywistych potwierdzającą osiągnięcie 6. poziomu gotowości technologicznej. Następnie uczestnicy konferencji zapoznali się z wyposażeniem laboratoryjnym wykorzystywanym w realizowanych i planowanych projektach mających na celu automatyzację procesów i poprawę bezpieczeństwa pracy.

Projekt AutoInvent jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ.

Zakład Technologii Przełomowych JSW Innowacje na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, zatrudnił wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną i naukowo-badawczą oraz został wyposażony w nowoczesne urządzenia, maszyny i narzędzia. Zasoby Zakładu, oprócz podstawowej działalności, pozwalają również na komercyjne świadczenie usług oraz realizację zleceń w zakresie projektowania, prototypowania i wytwarzania zaawansowanych rozwiązań technicznych, projektowania i wykonywania trójwymiarowych modeli graficznych oraz wykonywania pomiarów, zdjęć i filmów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.Inne aktualności

Więcej aktualności