Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

JSW Nowe Projekty jednym z laureatów nagrody DEFENDER

W dniach 5-8 września 2023 roku podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO przedstawiciele Zespołów Projektowych IV i V zaprezentowali „Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej” (SOWA) wystawiony na stanowisku Lidera Projektu Wojskowej Akademii Technicznej.

Targi MSPO zakończyły się rozdaniem nagród DEFENDER za przygotowanie produktów służących podniesieniu bezpieczeństwa militarnego Polski. Ideą przewodnią konkursu jest nagrodzenie produktów wyróżniających się oryginalnością i nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej, walorami eksploatacyjnymi oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi. „Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej” otrzymał tegoroczną nagrodę DEFENDER 2023 w grupie sprzętu Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

System obserwacyjny powstał w oparciu o doświadczenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach projektu naukowo-badawczego realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa przez konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna (Instytut Optoelektroniki), JSW Nowe Projekty S.A., Vortex Sp. z o.o., SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest Komenda Główna Straży Granicznej.

Prototyp oparty jest  o pojazd terenowy, na którym znajduje się zabudowane automatyczne lądowisko dla bezzałogowego statku powietrznego na uwięzi z osprzętem obserwacyjnym. Dodatkowo zainstalowany został maszt teleskopowy z radarem termowizyjnym, systemem anten oraz stacją pogodową. Bezzałogowy statek powietrzny wznosi się na wysokość 60 m i może nieprzerwanie pracować do 8 godzin. Zainstalowane i zintegrowane różne sensory zapewniają automatyczne wykrycie i jednoczesne śledzenie wielu poruszających się obiektów w odległości kilku km, a także emisji
radiowejz telefonów komórkowych czy też obcych dronów.

Pierwsze testy prototypu zostały już przeprowadzone w ramach projektu przy polsko-rosyjskim odcinku granicy. Wkrótce testowanie pojazdu rozpoczną funkcjonariusze SG i zgodnie z oficjalnymi informacjami na stronie strazgraniczna.pl, w przypadku ich pozytywnego zakończenia Straż Graniczna zakupi i wdroży kolejne tego typu pojazdy do służby.

Inne aktualności

Więcej aktualności