Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 14 ust. 6 – 13 Statutu JSW Innowacje S.A., ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu JSW Innowacje S.A. IX kadencji.

Inne aktualności

Więcej aktualności