Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Informacja na temat połączenia JSW Nowe Projekty S.A. z siedzibą w Katowicach z Hawk-e Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

JSW Nowe Projekty S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o dokonaniu połączenia spółek JSW Nowe Projekty Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-282), ul. Ignacego Paderewskiego 41, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000116114, NIP: 9541026027, REGON: 272929765 (dalej jako: „JSW NP S.A.” lub „Spółka”) z Hawk-e Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40–282), ul. Ignacego Paderewskiego 41, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000729324, NIP: 9542791617, REGON: 380068472 (dalej jako: „Hawk-e Sp. z o.o.”).

Połączenie JSW NP S.A. z Hawk-e Sp. z o.o. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice – Wchód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 grudnia 2022 r. (dzień połączenia).

Dokonanie połączenia nastąpiło w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 1 i 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – Hawk-e Sp. z o.o. – na spółkę przejmującą – JSW Nowe Projekty S.A. w trybie procedury uproszczonej.

Mając na uwadze powyższe, w związku z zasadą sukcesji uniwersalnej wyrażonej w art.494 KSH, JSW NP S.A. wstąpiła z dniem połączenia (tj. 30 grudnia 2022 r.) we wszystkie prawa i obowiązki Hawk- e Sp. z o.o. Zatem, JSW NP S.A. przejęła wszelkie należności i zobowiązania Hawk-e Sp. z o.o., a także z mocy prawa stała się stroną wszelkich umów zawartych przez Hawk- e Sp. z o.o.

Inne aktualności

Więcej aktualności