Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

3/2023/NP „Wykonanie badania due-diligence w zakresie formalnoprawnym, technicznym oraz ekonomicznym Spółek posiadających tytuł prawny do projektów instalacji fotowoltaicznych”

|   Postępowania Regulaminowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – JSW Nowe Projekty S.A. informuje, iż w postępowaniu pn.:

„Wykonanie badania due-diligence w zakresie formalnoprawnym, technicznym oraz ekonomicznym Spółek posiadających tytuł prawny do projektów instalacji fotowoltaicznych”

Nr sprawy: 3/2023/NP

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez:

Antea Polska S.A.
ul. Dulęby 5
40-833 Katowice

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.
 

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego 08.08.2023 r.

Zamawiający JSW Nowe Projekty S.A. udostępnia treść zapytań i odpowiedzi do Zapytania ofertowego.

Proszę o zapoznanie sie z treścią załączonego dokumentu: "Pytania i odpowiedzi 08.08.2023 r."

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego 07.08.2023 r.

Zamawiający JSW Nowe Projekty S.A. udostępnia treść zapytań i odpowiedzi do Zapytania ofertowego.

Proszę o zapoznanie sie z treścią załączonego dokumentu: "Pytania i odpowiedzi 07.08.2023 r."

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego 02.08.2023 r.

Zamawiający JSW Nowe Projekty S.A. udostępnia treść zapytań i odpowiedzi do Zapytania ofertowego.

Proszę o zapoznanie sie z treścią załączonego dokumentu: "Pytania i odpowiedzi 02.08.2023 r."

Sprostowanie do zamieszczonej informacji z dnia 26.07.2023 r.

Zamawiający - JSW Nowe Projekty S.A. informuje o poprawie oczywistej omyłki pisarskiej w zamieszczonej w dniu 26.07.2023 r. informacji o terminie składania ofert.

Prawidłowy zapis brzmi: 

"Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2023 r. do godziny 10:00."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Nowe Projekty S.A., informuje o ogłoszeniu postępowania w dniu 26.07.2023 r. pn.:

„Wykonanie badania due-diligence w zakresie formalnoprawnym, technicznym oraz ekonomicznym Spółek posiadających tytuł prawny do projektów instalacji fotowoltaicznych”

nr sprawy 3/2023/NP

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2023 r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.