Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

2/2023/NW Informacja o sprzedaży składników majątku trwałego Spółki JSW Nowe Projekty S.A.

|   Postępowania Regulaminowe

 

20.07.2023 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

JSW Nowe Projekty S.A. informuje, że dokonał wyboru oferty:

GSP Sp. z o.o.

ul. Janiszowska 25/9,

02-264 Warszawa 

w zakresie sprzedaży kontenera magazynowego

za cenę 6.250,00 zł netto.

 

12.07.2023 r.

Zmiana treści dokumentu pn. "Informacja o sprzedaży_11.07.2023.doc"

JSW Nowe Projekty S.A. informuje o zmianie w dniu 12.07.2023 r. treści dokumentu pn. "Informacja o sprzedaży_11.07.2023.docx"

Zmienia się treść pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. e w zakresie błędnie wskazanej ceny minimalnej.

Było: 

e) KONTENER MAGAZYNOWY 20’- 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Jest:

e)    KONTENER MAGAZYNOWY 20’- 6.250,00 zł (słownie netto: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu "Informacja o sprzedaży_po zmianie z dnia 12.07.2023.docx"

 

11.07.2023 r.

JSW Nowe Projekty S.A. przekazuje

Informację o sprzedaży składników majątku trwałego Spółki JSW Nowe Projekty S.A.

Nr sprawy 2/2023/NW

Ofertę prosimy przesłać w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2023 r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej Informacji o sprzedazy zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.