Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

1/2023/NW Sprzedaż składników majątku trwałego Spółki JSW Nowe Projekty S.A.

|   Postępowania Regulaminowe

 

 

JSW Nowe Projekty S.A. ogłasza przetarg pisemny pn.:

"Sprzedaż składników majątku trwałego Spółki JSW Nowe Projekty S.A."

Nr sprawy 1/2023/NW

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Organizatora przetargu w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106, w nieprzekraczalnym terminie do 26.07.2023 r. do godziny 10.00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego ogłoszenia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.