Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

1/2021/AD Obsługa nieruchomości JSW Innowacje S.A. w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 w zakresie utrzymania czystości

|   Postępowania Regulaminowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Pakar Service Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 214 lok 1 i 8

25-414 Kielce

za cenę ofertową 310.236,00 zł netto 

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 02.03.2021r. pn.:

Obsługa nieruchomości JSW Innowacje S.A. w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 w zakresie utrzymania czystości.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 117 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2021 do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.