Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

5/2023/NP Opracowanie założeń i wykonanie serii 10 próbek kształtowników kompozytowych V29 przeznaczonych do weryfikacji możliwości ich zastosowania w górnictwie

|   Postępowania Regulaminowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 30.11.2023 r. Zamawiający – JSW Nowe Projekty S.A. informuje, iż w postępowaniu pn.:

„Opracowanie założeń i wykonanie serii 10 próbek kształtowników kompozytowych V29 przeznaczonych do weryfikacji możliwości ich zastosowania w górnictwie”

Nr sprawy: 5/2023/NP

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez:

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

Zamawiający - JSW Nowe Projekty S.A., informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego w dniu 31.10.2023 r. w zakresie zmiany terminu składania ofert.

Zmienia sie treść rozdz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego:

Było:

"Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2023 r. do godziny 11:00."

Jest:

"Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2023 r. do godziny 11:00."

Proszę o zapoznanie sie z treścią załączonego poniżej dokumentu "Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 31.10.2023."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Nowe Projekty S.A., informuje o ogłoszeniu postępowania w dniu 26.10.2023 r. pn.:

„Opracowanie założeń i wykonanie serii 10 próbek kształtowników kompozytowych V29  przeznaczonych do weryfikacji możliwości ich zastosowania w górnictwie”

nr sprawy 5/2023/NP

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2023 r. do godziny 11:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.