Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

4/2023/NP Opracowanie receptury mieszanki glebotwórczej wraz z koncepcją linii technologicznej do jej wytwarzania

|   Postępowania Regulaminowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – JSW Nowe Projekty S.A. informuje, iż w postępowaniu pn.:

„Opracowanie receptury mieszanki glebotwórczej wraz z koncepcją linii technologicznej do jej wytwarzania”

Nr sprawy: 4/2023/NP

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Nowe Projekty S.A., informuje o ogłoszeniu postępowania w dniu 26.10.2023 r. pn.:

„Opracowanie receptury mieszanki glebotwórczej wraz z koncepcją linii technologicznej do jej wytwarzania”

nr sprawy 4/2023/NP

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2023 r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.