Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

4/2021/WA Usługa utrzymania czystości w budynku położonym w Warszawie przy al. Krakowskiej 2a

|   Postępowania Regulaminowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A., że w postępowaniu pn.: „Usługa utrzymania czystości w budynku położonym w Warszawie przy al. Krakowskiej 2a”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

IMPEL SYSTEM Sp. z o.o.,                                                                  

ul. Ślężna 118,                                                                                 

53-111 Wrocław  

za cenę ofertową

4 980,00 zł netto/mies., 59 760,00 zł netto /12 mies.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 22.09.2021r. pn.:

„Usługa utrzymania czystości w budynku położonym w Warszawie przy al. Krakowskiej 2a"

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2021r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.