Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

SENSE VR - rusza nowy projekt w JSW Innowacje

W dniu 02.12.2020 spółka JSW Innowacje S.A. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR)”. Jest to efekt wspólnych prac nad wnioskiem projektowym złożonym w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka, przez Konsorcjum założone 31.03.2020 r., składające się z JSW Innowacje S.A., JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Celem projektu SENSE VR jest opracowanie metody szkoleń dla górników opartej na wykorzystaniu adaptacyjnego środowiska sieciowego VR. Główna innowacja projektu, czyli adaptacyjność środowiska VR będzie polegać na możliwości dostosowania sposobów przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności do poziomu cyfrowych kompetencji osoby szkolonej, rozumianych jako zdolność do płynnej obsługi środowiska VR. Wdrożenie metody doprowadzi do zwiększenia skuteczności szkoleń i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach (tj. redukcji liczby wypadków, których przyczyną jest czynnik ludzki).

Rezultatem projektu SENSE VR będą: w obszarze technologicznym – demonstrator środowiska VR z oprzyrządowaniem na VIII poziomie gotowości technologicznej, wytworzony na bazie opracowanych metod składowych oraz w obszarze komercyjnym – wdrożenie do własnej działalności JSW SIG zoptymalizowanego procesu szkoleń dla górników i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w GK JSW.

Metoda projektowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń VR dla górników będzie przeznaczona w szczególności dla małych zespołów roboczych pracujących w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia, narażonych na stres, wykonujących prace szczególnie niebezpieczne (np. zespołów ratowników górniczych). Metoda potencjalnie będzie mogła zostać wdrożona także w innych gałęziach przemysłu ciężkiego i/lub wydobywczego.

Bezpośrednim odbiorcą rozwiązania będą górnicy pracujący w zakładach GK JSW. Rozwiązanie jest projektowane z myślą o górnikach: wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, rozpoczynających pracę oraz zarządzających pracami. Liczba odbiorców będzie się systematycznie zwiększać, bowiem szkolenia będą realizowane przez JSW SIG, odpowiedzialne za szkolenia pracowników kopalni GK JSW.

Projekt zgodnie z harmonogramem będzie trwał 24 miesiące i zakończy się w ostatnim kwartale 2022 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Inne aktualności

Więcej aktualności