Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW za rok 2017

Grupa JSW opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2017 w oparciu o GRI Standards.

Publikujemy pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW za rok 2017.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW prezentuje nie tylko charakter i skalę oddziaływania spółek grupy kapitałowej na otoczenie społeczne i przyrodnicze, ale także podsumowuje najważniejsze działania, które podjęła Grupa w minionym roku.

Inne aktualności

Więcej aktualności