Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Polski demonstrator U-Space

Konsorcjum polskich firm z dumą oferuje pierwszy w UE demonstrator przestrzeni powietrznej dedykowanej bezzałogowym statkom powietrznym, służący do bezpiecznego testowania realizacji operacji lotniczych z wykorzystaniem dronów i zarządzania ruchem, w celu zapewnienia najlepszych rozwiązań dla wyspecjalizowanych usług autonomicznych na całym świecie.

Nasz demonstrator U-Space  składa się z:

 • DroneRadar - pierwsze w UE operacyjne oprogramowanie do zarządzania ruchem lotniczym bezzałogowych statków powietrznych (UTM)
 • Birdie - obecnie jedyny bezzałogowy statek powietrzny (UAV) w pełni kompatybilny z systemem UTM
 • Miniaturowe transpondery ADS-B - zainstalowane na UAV i w pobliżu strefy testowej, do komunikacji z samolotami znajdującymi się w pobliżu, co pozwoli na zapobieganie kolizjom, a także z kontrolerami ruchu lotniczego w celu geofencingu
 • Strefa testowa dla demonstracji U-Space, gdzie testowane będą wszystkie nowe technologie i oferowane będzie szkolenie dla operatorów systemów autonomicznych
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Autonomicznych - dostosujemy jeden z budynków poprzemysłowych w województwie śląskim do potrzeb działalności Centrum B&R. Będzie to siedziba laboratoriów technologicznych, innowacyjnego sprzętu laboratoryjnego i najnowocześniejszej infrastruktury szkoleniowej

Zarówno Centrum B&R, jak i strefa testowa będą wykorzystywane do badań, testów i demonstracji, a także do celów edukacyjnych i komercyjnych w dziedzinie technologii autonomicznych.

Nasza strefa testowa jest w przeważającej mierze przeznaczona do bezzałogowych statków powietrznych (UAV), jednak może być również wykorzystywana do testowania innych pojazdów autonomicznych, w tym samochodów, pojazdów szynowych i wodnych, a nawet planetarnych łazików. Zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane rozwojem i testowaniem technologii autonomicznej w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku do korzystania z naszej strefy testowej i Centrum B&R.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem telefonu: +48 22 280 9008.

Co to jest U-Space?

U-Space to nowe usługi i specjalne procedury zaprojektowane w celu wspierania bezkolizyjnego, wydajnego i bezpiecznego dostępu do przestrzeni powietrznej dla dużej liczby dronów.

 • Umożliwienie złożonych, wysoce zautomatyzowanych operacji dronowych zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich
 • Dążenie do umożliwienia natychmiastowych usług dostaw - od ratowania życia przez dostarczanie krwi po dostawę gorących posiłków do domu
 • Wspieranie innych rodzajów misji dla komercyjnych i państwowych podmiotów publicznych
 • Bezzałogowe zarządzanie ruchem (UTM) - kontrola ruchu lotniczego dla dronów latających na niskich wysokościach
 • Wykrywanie i unikanie niezgłoszonych przeszkód podczas misji
 • Taktyczna harmonizacja działań - unikanie zajętych stref, aby zapobiec incydentom lotniczym
 • Dynamiczny geofencing - wyznaczanie i ciągłe aktualizowanie granic lotów dronów

O Konsorcjum

JSW Innowacje SA została założona w maju 2017 roku w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej JSW. Spółka opracowuje przełomowe technologie i systemy w zakresie bezzałogowych statków powietrznych (UAV), rzeczywistości wirtualnej (VR), rozwiązań ekologicznych, paliw ekologicznych, konserwacja predykcyjna, robotyki i innych. Nasze innowacyjne rozwiązania mogą być stosowane w różnych branżach, w tym w górnictwie, energetyce, rolnictwie, budownictwie.

Hawk-e jest spółką celową powołaną przez JSW Innowacje SA do realizacji projektów B&R związanych z technologiami UAV. Świadczy ona usługi z wykorzystaniem dronów, w tym monitoringu, generowania raportów z inspekcji konstrukcji, analizy danych inwentaryzacyjnych, mapowania 3D itp.

Creotech Instruments – dostawca profesjonalnych, precyzyjnych przyrządów pomiarowych spełniających najwyższe międzynarodowe standardy jakości.

FlyTech – zapewnia wyspecjalizowany system UAV, który umożliwia bezpieczne zarządzanie lotami dronów i sterowanie nimi.

DroneRadar to aplikacja zaprojektowana i opracowana przez dlapilota.pl do informowania operatorów dronów, czy mogą latać bezzałogowym statkiem powietrznym w określonej przestrzeni powietrznej i czasie zgodnie z danymi otrzymanymi od Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Polski demonstrator U-Space został opracowany wspólnie i pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, aby zapewnić, że jest on zgodny z wszystkimi przepisami krajowymi i unijnymi.

Inne aktualności

Więcej aktualności