Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu JSW Innowacje S.A.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej JSW Innowacje S.A.

Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach (40-282) przy ul. Paderewskiego 41

działając na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu Spółki JSW Innowacje S.A.

Inne aktualności

Więcej aktualności