Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Ogłoszenia o wszczęciu konkursu na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu JSWI

W związku z podjęciem uchwały Rady Nadzorczej JSW Innowacje S.A. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje VIII kadencji, poniżej zamieszczono treść ogłoszeń określających szczegółowe zasady i tryb postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

Inne aktualności

Więcej aktualności