AutoInvent

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Tytuł projektu: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”  (AutoInvent)

 

Działanie:       1.2. „Sektorowe programy B+R”

Cel projektu: Głównym celem projektu AutoInvent jest stworzenie automatycznego, multisensorowego bezzałogowego systemu latającego. Najważniejszym zadaniem systemu będzie zautomatyzowanie procesu cyklicznych pomiarów inwentaryzacyjnych technologii mineralnych, które muszą być wykonywane często, kilka razy w roku. Wykorzystana zostanie fuzja innowacyjnych technologii pomiarowych: skanowanie laserowe 3D i fotogrametrii z niskiego pułapu oraz integracja dwóch metod precyzyjnego pozycjonowania: pomiary satelitarne GNSS wspomagane poprawkami sieciowymi RTN oraz precyzyjne laserowe pomiary TPS. Zastosowanie nieinwazyjnych metod pomiarowych będzie zwiększało bezpieczeństwo pracujących ludzi. Efektem projektu będą usługi świadczone z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, nastąpi usprawnienie procesów wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych oraz optymalizacja procesu sprzedaży materiałów.

Podmiot realizujący projekt:       JSW Innowacje S.A.

 

Wartość projektu:                   4 436 967,63 zł

Wartość dofinansowania:        2 636 134,93 zł

Termin realizacji projektu:      2018 – 2021

Strona projektu: www.autoinvent.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego