Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Hawk-e Sp. z o.o.

Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników Hawk-e Sp. z o.o. wszczął postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Hawk-e Sp. z o.o. I kadencji.

Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia.