JSWI wspiera młodzież

Trudne czasy wymagają pomysłowych rozwiązań. Uczniom Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z pomocą przyszła spółka JSW Innowacje.

JSW Innowacje – spółka  zGrupy Kapitałowej JSW - od początku roku szkolnego dynamicznie współpracuje z uczniami III klasy Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, którzy kształcą się w zawodzie technik analityk. Rezultatem tej współpracy jest udział uczniów w szeregu dodatkowych zajęć online w postaci warsztatów prowadzony w formie zdalnej. Chodzi o to, by uatrakcyjnić młodzieży obowiązek nauki zdalnej i utrzymać dobre relacje uczniów z otoczeniem biznesowym szkoły – w tym przypadku JSWI.  

9 marca 2021 r. uczniowie Zakładów Naukowych uczestniczyli w kolejnych zajęciach online pilotowanych przez JSW Innowacje. Tym razem spotkanie miało formę wykładów eksperckich, na których ekspert ze spółki, Mateusz Hajdun zaprezentował możliwości wykorzystania wodoru w energetyce. Adam Kazior, reprezentujący Przemysłową Akademię Rozwoju, przeprowadził serię chemicznych eksperymentów, a w czasie spotkania online uczniom towarzyszyli też Mariusz Wielkopolan, wiceprezes JSWI oraz Krzysztof Tomaszewski, prezes PAR.  

Projekt „JSWI - Inspiracją Młodzieży”, który ma na celu transfer wiedzy z JSWI do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych już po raz drugi spotykał się z dużą aprobatą uczniów.  Z powodu trwającej pandemii obecna edycja jest nieco inna od poprzedniej, ale zaangażowanie JSWI i PAR pozwoliło na przeprowadzenie warsztatów online w ciekawej i przyjaznej dla uczniów formie, zapewniając im trening umiejętności interpersonalnych i kreatywnego myślenia, które przyniosło w trakcie projektu wiele ciekawych rozwiązań usprawniających życie codzienne w czasie pandemii.