Rada Nadzorcza

Bogusław Oleksy

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Kowarska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karina Pietruszka

Członek Rady Nadzorczej

Robert Sołek

Członek Rady Nadzorczej