Znaczenie surowców w gospodarce krajów V4

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego

Celem projektu jest identyfikacja surowców krytycznych dla poszczególnych gospodarek i porównanie ich w Grupie V4. Ważnym jest identyfikacja i usystematyzowanie istotnych surowców krytycznych w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw na przyszłość. Polska jest krajem bogatym w surowce, jednakże posiada ograniczoną liczbę ich źródeł pochodzenia oraz dostaw. Co więcej, wspomniane materiały będą niezbędne dla rozwoju nowych technologii w najbliższych 10 latach. W krajach Unie Europejskiej JSW S.A. jest największym producentem koksu, który jest jednym z 27 surowców krytycznych w Unii Europejskiej. Pozostałe kraje nalężące do grupy krajów V4 posiadają inne surowce, które mają duże znaczenie dla gospodarki europejskiej. Podczas spotkań, partnerzy zademonstrują ich działalności i doświadczenie w identyfikacji surowców krytycznych. W  trakcie ostatniego warsztatu, eksperci, naukowcu i przedstawiciele biznesowi z krajów V4 sformułują wspólny wniosek dotyczący wspomnianych zagadnień. Podsumowaniem tej międzynarodowej współpracy będzie publikacja raportu dobrych praktyk stanowiącego białą księgę w obszarze surowców krytycznych. Przygotowany materiał będzie prezentowany na międzynarodowej konferencji podsumowującej podjętą inicjatywę w Polsce. Warto dodać, że wspólnie rozwinięte wnioski w obszarze badań i technologii będą możliwe do wykorzystania na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo, wspólna realizacja projektu wzmocni  wpływ projektów na ich beneficjentów, czyli społeczność lokalną, przedsiębiorców i ośrodki akademickie z krajów V4.

Wspólna realizacja projektu będzie krokiem do wzmocnienia regionalnych relacji transgranicznej współpracy pomiędzy krajami V4, wdrażającymi innowacje w zakresie surowców a także polityki gospodarki o obiegu zamkniętym. Usprawnienie takiego zarządzania jest nadal wyzwaniem dla wielu krajów, jednakże wnosi wkład nie tylko w ograniczenie wpływu na środowisko, ale również zapewnia bezpieczeństwo surowców i dostaw energii. Inicjatywy podnoszące świadomość w połączeniu z transgranicznym obszarem zarządzania, innowacjami i możliwościami tworzenia sieci mają potencjał do budowy konsorcjum i współpracy z uczelniami technicznymi i przedsiębiorstwami w regionie.

Harmonogram

07/12/2020 warsztat nr.1 warsztat wprowadzający i aktualny stan wiedzy o surowcach krytycznych w krajach V4, Gliwice

Prezentacje

Program-Agenda

08/03/2021 warsztat nr. 2 identyfikacja surowców krytycznych dla krajów V4, Brno

30/06/2021 warsztat nr. 3 dostawa surowców krytycznych w krajach V4, Bratysława

02/11/2021 warsztat nr 4 plan działania w odzyskiwaniu i dostaw surowców krytycznych w krajach V4, Miszkolc

30/11/2021 Konferencja podsumowująca ważność surowców krytycznych w gospodarce krajów V4, Katowice

Kontakt:

JSW Innowacje S.A.

Ul. Paderewskiego 41

40–282 Katowice

E-mail: [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl

 

 

 

Politechnika Śląska

Ul. Akademicka 2A

44-100 Gliwice

E-mail: [email protected]remove-this.polsl.pl

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/RG3/Strony/VisegradFund2020.aspx

 

Uniwersytet Masaryka

Żerotinovo nam. 617/9,

 Brno, 601 77

E-mail: [email protected]remove-this.sci.muni.cz

https://www.muni.cz/en

 

 

Instytut Nauk o Ziemi Słowackiej Akademii Nauk

Dubravska cesta 9,

Bratislava, 840 05

E-mail: [email protected]remove-this.savba.sk

http://www.geo.sav.sk/en/

 

Unwersytet w Miszkolcu

Liszt Ferenc utca 16/A

Miskolc-Egyetemvaros, H-3515

E-mail: [email protected]remove-this.uni-miskolc.hu
http://www.uni-miskolc.hu/en

 

Polskie Towarzystwo Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Ul. M. Strzody 7

Gliwice 44-100

E-mail: [email protected]remove-this.psce.com.pl


https://psce.com.pl/?lang=en