Kontakt

JSW Nowe Projekty S.A. - siedziba główna, ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
JSW Nowe Projekty S.A. – Zespoły Projektowe IV i V, al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa
NIP UE PL: 954-10-26-027, REGON: 272929765, KRS: 0000116114, BDO: 000023517
FAX  +48 32 357 09 08
 
  Numer telefonu  E-mail
Prezes Zarządu (DN)
+48 32 357 09 00  [email protected]
 
Pion Finansowy
+48 32 357 09 72  [email protected]
Pion Spraw Korporacyjnych
+48 32 357 09 03  [email protected]
Pion Projektowy
+48 32 357 09 85  [email protected]
Zespół Projektowy IV i V
+48 22 280 90 08  [email protected]
Koordynator Ochrony Danych Osobowych
+48 32 357 09 49  [email protected]